Jak być na bieżąco ze zużyciem energii elektrycznej?

Najlepiej użyć do tego specjalnego programu. Nazywa się Kalkulator energii.

Jest darmowym programem dostępnym w sieci, a dostarczanym użytkownikowi jako usługa. Korzystając z aplikacji, wszystkie zapytania z naszego komputera przesyłane są na serwer dostawcy usługi. Przez to program nie obciąża zasobów sprzętowych końcowego użytkownika, gdyż nie ma potrzeby instalacji aplikacji w przestrzeni dyskowej komputera.

Kalkulator zwykle zbudowany jest na bazie formularza dostępnego na poziomie projektowania w zasobach języka znaczników, czyli HTML. Najlepiej w wersji 5, która ma coraz większe możliwości i wsparcie ze strony prawie wszystkich przeglądarek internetowych. Kalkulator pozwala na obliczenie zużytej energii elektrycznej, na podstawie zaimplementowanych danych. Wprowadzając ramowe dane o cenach i zapotrzebowaniu można przy pomocy dodawania urządzeń, mieć wgląd w dzienny, miesięczny lub roczny raport zużycia energii elektrycznej.

Należy pamiętać, że kalkulator jest skalibrowany, tak by obliczyć maksymalne zużycie energii. Dlatego prezentowane dane mają charakter poglądowy.